Leasing autovehicule comerciale


< Înapoi la "Leasing autovehicule comerciale"

Informaţii esenţiale

Contractul de leasing este agreat de 3 părţi - Vânzătorul bunului, Locatorul (societatea de leasing) şi Locatarul (societatea care închiriază bunul de la Locator). Contractul de leasing este angajamentul unui Locator (societatea de leasing) pentru achiziţia autovehiculului ales de Locatar în scopul utilizării temporare de către acesta contra unei sume de bani. La sfârşitul contractului de leasing, Locatarul este eligibil să cumpere camionul sau utilajul la valoarea reziduală (adesea o sumă zero sau aproape de zero). Principalul aspect al contractului de leasing este că proprietarul bunului închiriat rămâne Locatorul până când acesta este cumpărat de Locatar.

Elementele esenţiale ale procesului de leasing includ următoarele: valoarea de contract a utilajului, cunoscută şi sub denumirea de cost de capital (adică preţul achiziţiei, plătit pentru autovehicul de societatea de leasing, care stabileşte suma pentru următoarele rate de leasing) şi costul total al contractului (constă în toate plăţile efectuate de client în beneficiul societăţii de leasing: închirierea iniţială, plăţile terminale, valoarea reziduală). Contractul de leasing respectă întotdeauna o perioadă contractuală determinată. Aceasta începe atunci când mijlocul de transport este transferat clientului pentru exploatarea sa ulterioară şi continuă până la achitarea totală sau plata valorii reziduale.

De ce este leasing-ul profitabil pentru toate părţile implicate? În ceea ce îi priveşte pe cumpărători, aceştia beneficiază deoarece nu îşi irosesc activele funcţionale şi nu trebuie să plătească o sumă mare de bani. În plus, dispun de autovehicul imediat după ce efectuează prima plată convenită drept avans.

Societatea de leasing îi închiriază imediat autovehiculul achiziţionat clientului la suma care a fost plătită pentru autovehicul plus o dobândă stabilită denumită comision de leasing. De exemplu, clientul a găsit un vânzător de autovehicule comerciale şi a fost de acord să achiziţioneze un camion cu remorcă la costul total de 100.000 Euro. Societatea de leasing cumpără acest camion la preţul menţionat şi-l închiriază imediat clientului în următoarele condiţii: plata iniţială în avans de 40% şi plăţile lunare fixe de 2200 Euro pe o perioadă de 36 de luni fără valoare reziduală zero. Clientul are la dispoziţie imediat un autovehicul nou, însă în loc să plătească dintr-o dată 100.000 Euro, plăteşte doar 40.000 Euro drept avans şi se angajează să plătească câte 2200 Euro lunar pentru o perioadă de 36 de luni. Se constată că această societate de leasing a cheltuit 100.000 Euro, însă în 3 ani va obţine un total de 119.200 (avansul de 40.000 + 2200*36 luni) iar clientul a cheltuit iniţial doar 40% din valoarea totală a autovehiculului şi după ce a făcut toate plăţile fixe în 3 ani, devine proprietarul acestuia.

Prin urmare, comisionul de leasing este dobânda Locatorului pentru finanţarea Locatarului.

Toate plăţile de leasing includ deprecierea (de exemplu, valoarea contractului este împărţită în sume determinate în funcţie de perioadele de plată) şi un comision de leasing. Plăţile se efectuează conform calendarului prestabilit de plăţi. Sumele pot fi egale sau pot avea un caracter ascendent/descendent/sezonier în funcţie de termenii contractului de leasing. Bunul care face obiectul contractului de leasing nu va fi re-evaluat pe durata perioadei de leasing.

În ceea ce priveşte sarcinile de exploatare ale bunurilor în leasing, există următoarele tipuri de contracte de leasing:

 1. Leasing financiar. Prezentat în exemplul menţionat anterior. În funcţie de acest tip, costul autovehiculului este plătit periodic într-o perioadă fixă de timp. E asemănător cu o schemă de plată în rate, însă include plata dobânzii – un comision de leasing.
 2. Leaseback. Înseamnă că bunul care face obiectul contractului de leasing este deja în proprietatea clientului, care mai întâi îi vinde acest bun unei societăţi de leasing, după care-l închiriază în schimbul unui comision de leasing, şi, în sfârşit îşi răscumpără bunul la sfârşitul contractului. Prin intermediul unei astfel de scheme, clientul câştigă acces imediat la active suplimentare pentru exploatare, putând utiliza în continuare bunul în leasing.
 3. Leasing operaţional. Acest tip se bazează pe compensarea parţială (de obicei până la 75%) a valorii bunului în decursul perioadei contractuale. La sfârşitul perioadei, bunurile în leasing trebuie returnate.

Leasing sau credit bancar?

De fapt, leasing-ul este foarte asemănător cu o finanţare bancară. Totuşi, principala diferenţă o constituie sursa plăţilor dobânzii. Dobânda la un credit bancar se plăteşte din profitul societăţii, în timp ce dobânda este dedusă din costul de producţie (care este foarte avantajoasă pentru un client deoarece astfel se reduce baza de impozitare pentru calculul impozitelor).

Câteva avantaje importante în favoarea leasing-ului:

 • Nu trebuie să cumperi utilajul pentru a-l utiliza şi pentru a obţine venit.
 • Locatarul beneficiază de pe urma scăderii bazei de impozitare: plăţile pentru leasing se raportează complet drept costuri de producţie. Valoarea deprecierii se defineşte în funcţie de termenii contractului de leasing.
 • Deprecierea unui bun care face obiectul contractului de leasing se calculează în funcţie de costul său iniţial în conformitate cu calendarul plăţilor; calculul deprecierii începe de îndată ce Locatarul primeşte vehiculul şi începe să-l utilizeze. Prin urmare, vehiculul astfel exploatat creează fondul de depreciere şi se amortizează.
 • Posibilitatea deprecierii neîngrădite permite reînnoirea rapidă a flotei.
 • Întreaga plată pentru leasing se raportează complet la costul de producţie, nu doar costul vehiculului (singura excepţie făcând-o valoarea reziduală care se plăteşte din profitul companiei, însă, de obicei, este egală cu 0).
 • La sfârşitul contractului de leasing, deprecierea accelerată îi permite Locatarului să înregistreze în contabilitate un bun complet depreciat.
 • De fapt, plata în rate îi oferă posibilitatea să investească în dezvoltarea societăţii sale capitalul de lucru disponibilizat.
 • Calendarul plăţilor pentru leasing se întocmeşte într-o manieră flexibilă şi negociabilă. Acesta îi permite Locatarului să-şi planifice plăţile viitoare în funcție de venitul real. Plăţile pentru leasing sunt în fapt cheltuielile Locatarului care sunt luate în calcul la stabilirea impozitului pentru perioada de timp corespunzătoare. Atunci când stabileşte calendarul plăţilor pentru leasing, Locatarul poate ajusta plăţile pentru leasing în funcţie de cerinţele reale.
 • Un contract de leasing se poate desfășura pe o perioadă mai mare ca a unui credit bancar.
 • Bunul care face obiectul contractului de leasing nu poate fi pus sub poprire din cauza problemelor financiare deoarece este în fapt proprietatea Locatorului.
 • Nu este nevoie de vreo garanție suplimentară, lucru obligatoriu în cazul finanţării.
 • Procedura de solicitare a unei finanțări în leasing este simplificată în comparaţie cu creditul bancar.
 • Posibilitatea plăţilor eşalonate ale TVA-ului în cadrul plăţilor ratelor de leasing şi posibilitatea compensării TVA prin comparaţie cu creditarea.

Etapele unui contract de leasing

Locatarul Locatorul
Etapa I

Alegerea unui bun pentru leasing.

Alegerea unui Locator.

Evaluarea iniţială a bunului pentru leasing, stabilirea termenilor contractuali.

Solicitarea leasing-ului şi prezentarea tuturor documentelor necesare.

Acceptarea solicitării şi verificarea documentelor prezentate.

Etapa II

Întocmirea şi semnarea contractului de vânzare împreună cu contractul de leasing. Dacă se solictă, se încheie şi o poliță asigurare.

Etapa III

Plata avansului în funcţie de contractul de leasing.

Plata valorii totale a bunului în funcţie de contractul de vânzare cu Vânzătorul.

Primirea bunului şi transferul ulterior al acesteia către Locatar.

Cea de-a patra etapă

Efectuarea plăţii ratelor de leasing şi a valorii reziduale conform scadențarului agreat.

Monitorizarea efectuării plăţilor conform contractului de leasing şi transferul titlului de proprietate asupra bunului în beneficiul Locatarului după efectuarea tuturor plăţilor.


Leasing: informaţii generale şi istoric

Teoria leasing-ului îşi are originile în epoca lui Aristotel. Una dintre operele sale se numeşte „Bogăţia rezidă în dreptul de utilizare nu în dreptul de proprietate“.

Primele contracte de leasing au fost descoperite în oraşul Ur din Sumer sub forma unor tăbliţe de argilă. Pe tăbliţe erau precizate îndatoririle legate de transferul drepturilor de utilizare a uneltelor agricole, a rezervoarelor de apă etc. pentru o perioadă determinată de timp şi la un preţ fix. Aceste descoperiri datează din anul 2000 Î.C.

În ceea ce priveşte operaţiunile de leasing similare celor moderne, acestea datează din Anglia medievală și priveau uneltele agricole şi caii.

Termenul de „leasing“ a apărut în secolul al XIX-lea când în 1877, compania de telefoane „Bell“ şi-a anunţat decizia de a închiria aparatele produse drept singura posibilitate de deținere.

Ulterior, la sfârşitul anilor 1930, Henry Ford vindea maşini şi folosea o schemă de plăţi cu amânarea plății finale. Astfel, fiecare plată reprezenta valoarea capitalului, precum şi o parte a costului autovehiculului. Între timp, în anii 1940, un vânzător de maşini din Chicago, Zoli Frank, în loc să închirieze autovehiculele, propunea un contract de leasing pe termen lung a tuturor autovehiculelor din flotă.

După cel de-al doilea război mondial, aproape toate ţările dezvoltate au început să pună în practică uzura accelerată a bunurilor care fac obiectul contractului de leasing, pentru a crea stimulente suplimentare pentru creşterea economică postbelică. În 1952 lua fiinţă în SUA prima societate de leasing „United States Leasing Corp.“. În Franţa, prima societate de leasing a apărut în 1957.


Glosar de leasing

Avansul de plată – prima plată de leasing, efectuată de Locatar la momentul semnării contractului de leasing.

Calendarul plăţilor pentru leasing – condițiile de plată a ratelor de leasing. Conţine sumele și datele la care acestea urmează a fi efectuate.

Comisionul de leasing – plata pentru activitatea şi serviciile Locatorului, stabilite prin contract.

Contractul de leasing – acordul dintre Locator şi Locatar care stabileşte drepturile şi obligaţiile din cursul procesului de achiziţie de către Locator a bunului ales de Locatar şi închirierea ulterioară a acestuia către Locatar în schimbul unui comision.

Costul leasing-ului – suma totală care depăşeşte costul de capital al obiectului contractului de leasing, plătit pentru întreaga perioadă a contractului de leasing.

Depreciere – uzura acumulată a activelor fixe, exprimată în termeni monetari. Deprecierea accelerată – transferul costului activelor fixe la cheltuieli pe o perioadă de timp mai mică decât perioada exploatării reale.

Intermediarul de leasing – o societate de intermediere care se specializează pe piaţa serviciilor de leasing. Are contacte prestabilite cu societăţile de leasing şi cu dealerii auto pentru a facilita interacţiunea optimă şi rapidă dintre participanţii la un contract de leasing.

Leaseback – un tip de contract de leasing, în baza căruia Locatarul îşi vinde proprietatea Locatorului, care i-o dă înapoi în leasing Locatarului. Se încheie un astfel de contract pentru a primi imediat capital de lucru sau pentru a modifica structura activelor.

Leasing cu reînnoire automată – un tip de leasing care implică prelungirea contractului de leasing la expirare pentru următoarea perioadă. Între timp, bunurile în leasing se înlocuiesc cu altele mai bune.

Leasing financiar – un tip de leasing conform căruia ratele de leasing acoperă cel puţin 75% din costul de capital al unui bun în leasing, indiferent dacă bunul în leasing este achiziționat sau returnat la sfârșitul perioadei contractuale.

Leasing garantat – un tip de leasing care presupune doar anumite drepturi în legătură cu menținerea dreptului de proprietate asupra bunului.

Leasing operaţional - un tip de leasing în conformitate cu care plăţile pentru leasing acoperă pentru Locator până la 75% din valoarea contractului pentru un bun în leasing; la terminarea perioadei de leasing, Locatarul îi returnează Locatorului bunul închiriat.

Leasing – un tip de activitate de investiţii, în baza căreia se achiziţionează o proprietate, care este ulterior transferată părţilor terţe la un anumit preţ stabilit şi pentru o perioadă determinată de timp, stabilită în contractul de leasing.

Locatar – societatea sau persoana care primeşte bunul care face obiectul contractului de leasing pentru utilizare temporară conform termenilor unui contract de leasing.

Locator – societatea care-i transferă Locatarului un bun achiziţionat special pentru a fi închiriată conform contractului de leasing.

Obiectul contractului de leasing – orice proprietate mobilă sau imobilă care poate transferată pentru a fi închiriată, conform legii.

Perioada de leasing – perioada calculată din momentul în care Locatorul îi transferă Locatarului bunul care face obiectul contractului de leasing. Procedura, termenii şi condiţiile aplicabile efectuării plăţilor pentru leasing se definesc cu privire la contractul de leasing.

Preţul contractului de leasing – costul total al tuturor plăţilor de leasing, precum şi valoarea de cumpărare a bunului care face obiectul contractului de leasing.

Rata efectivă anuală – procentul sumei plătite pentru un contract de leasing din totalul costului de capital al proprietăţii în leasing.

Sub-leasing – un tip de leasing, care-i permite Locatarului să transfere bunul care face obiectul contractului de leasing altor Locatari în scopuri de exploatare, cu permisiunea unui Locator.

Vânzător – persoana fizică sau juridică care vinde Locatorului bunul ales pentru leasing.

Valoarea contractului pentru un bun în leasing sau costul capitalului – costul bunului în leasing, convenit de Locator şi Locatar pentru a calcula plăţile pentru leasing.

Valoarea de cumpărare – costul bunului în leasing după achitarea completă a plăţilor periodice pentru leasing, convenite de Locator şi Locatar. Poate fi orice sumă, chiar şi zero.

Valoarea reziduală – diferenţa dintre valoarea contractului pentru un bun în leasing şi valoarea deprecierii (calculate pe perioada contractului de leasing).

Wet leasing – un tip de leasing, conform căruia Locatorul pune la dispoziţie materia primă şi pregătirea de specialitate pentru operarea corespunzătoare și mentenanța utilajelor.


Leasing: Întrebări frecvente

Ce este uzura accelerată?

Aceasta este deprecierea unui bun care face obiectul contractului de leasing cauzată de exploatare, care se reflectă în situaţiile contabile. Este „accelerată“ deoarece valoarea sa este definită în contractul de leasing semnat de locator şi locatar, ceea ce face posibilă deprecierea acestui obiect cu 100% până la sfârşitul perioadei de leasing.

Care sunt clauzele principalele ale unui contract de leasing?

Acestea sunt:

 • Obiectul contractului de leasing: destinaţia, cantitatea şi alte caracteristici, care fac posibilă definirea concretă a proprietăţii care urmează să fie transferată conform contractului de leasing;
 • referirea la partea care face alegerea unui subiect al leasing-ului şi vânzătorul său;
 • valoarea contractului unui subiect al leasing-ului;
 • suma plăţilor efectuate în contractul de leasing sau termenii care definesc aceste sume; felul în care se fac aceste plăţi şi termenele în funcţie de condiţiile contractului de leasing;
 • preţul contractului de leasing sau termenii care îl definesc;
 • stipularea unei perioade a contractului de leasing.

Pe scurt: de ce este leasing-ul mai bun decât un credit bancar?

 • nu e nevoie de nicio garanţie suplimentară, bunul în leasing este proprietatea Locatorului;
 • impozitul pe profit se reduce deoarece plăţile de leasing sunt decontate contabil drept costuri de producţie;
 • TVA poate fi dedus în funcţie de calendarul plăţilor de leasing;
 • bunul care face obiectul contractului de leasing nu poate fi pus sub poprire de autoritățile fiscale şi transferat unor terţe părţi pentru stingerea datoriilor Locatarului;
 • bunul care face obiectul contractului de leasing nu poate fi re-evaluat în cursul perioadei de leasing.

Este posibil să iei în leasing utilaje uzate?

Da, este. Totuşi, fiecare societate de leasing are propriile reglementări cu privire la cost şi condiții.

Care este durata minimă a perioadei contractuale de leasing?

În general, perioada minimă contractuală de leasing este de 1 an.

Ce este rata efectivă de leasing?

Pentru ca acordurile comerciale să fie clare şi transparente, societăţile de leasing folosesc termenul de rată efectivă. Această sumă indică cu cât îi va creşte bunului în leasing valoarea într-un an, cu alte cuvinte cu cât veţi plăti mai mult. Rata efectivă de leasing reflectă toate plăţile suplimentare pentru deţinătorul contractului de leasing. Adică, dacă societatea de leasing adaugă cheltuieli suplimentare ofertei comerciale, rata efectivă va creşte corespunzător. Această sumă depinde de diferiţi parametri, cum ar fi suma plătită ca avans, perioada de leasing, valoarea comisioanelor de leasing, felul în care se compensează costul în calendarul plăţilor ratelor de leasing.

Adresaţi specialiştilor noştri întrebările legate de leasing!

Aveţi întrebări? Întrebați şi veţi primi rapid un răspuns detaliat şi profesionist de la experţi din piaţă. Serviciul este gratuit.

Întrebați

< Înapoi la "Leasing autovehicule comerciale"

Comments

Făcând clic pe orice link de pe acest site, confirmați acordul și permisiunea de a procesa datele personale, inclusiv utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii de urmărire. Acesta este menit să vă îmbunătățiți și personalizați experiența pe acest site, pe celelalte site-uri ale noastre și pe agenții de publicitate terță parte care lucrează cu noi. Companiile partenere pot, de asemenea, să stocheze module cookie pe dispozitivul dvs. sau să utilizeze tehnologii similare pentru colectarea și procesarea informațiilor personale. Aflați mai multe despre modul în care procesăm informațiile dvs. personale.